podľa kategórie

Okrem vlastných článkov/rozhovorov
chceme dávať do pozornosti kvalitné články z iných webov
a ich prehľadným kategorizovaním priniesť prínosný obsah pre slobodných.

I. Zdroje pre formáciu

II. Odporúčané zdroje

Tu nájdete rôzne hodnotné knihy, filmy, recenzie, audio, video…
Zatiaľ si pozrite záznamy prednášok našich sobotných Zoom stretnutí.

III. Články podľa kategórie

IV. Rozhovory – predstavenie

Môžete sa tešiť na rozhovory s našimi spolupracovníkmi…

V. Na povzbudenie – z nášho Facebooku

Hľadáme spolupracovníkov, aby sme mohli postupne pridávať kvalitný obsah, resp. odkazy na naň (podľa doleuvedenej štruktúry).
Prosím, prihláste sa tu: Chcem spolupracovať

I. Zdroje pre formáciu
  1. Intelektuálna
  2. Duchovná
  3. Spoločenská
 
II. Odporúčané zdroje

knihy, filmy, recenzie…

 
III. články podľa kategórie

1. Sebapoznanie

1a. Identita muža, ženy

2. Problém so sebou/v sebe – sebaprijatie

2a. Identita a uzdravenie

3. Identita a sexualita

4. Túžby, emócie, komunikácia

4a. medziľudské vzťahy

4b. láska a vzťahy

5. Kríza a zmysel života

5a. život v Božej blízkosti

6. Povolanie

7. Moje miesto v spoločnosti a Cirkvi, manažment môjho života

7a. Samota
7b. Komunita
7c. Domov
7d. Priateľstvo

8. Hospodárenie efektívne s časom a peniazmi
9. Chyby pri hľadaní partnera

10. Svedectvá