Prečo milujeme?

Ak vieme odpovedať na otázku: Prečo milujem svoju vyvolenú/svojho vyvoleného…alebo svojich blízkych?
…teda ak vieme pomenovať dôvod či dôvody, prečo milujeme toho druhého,
tak všetky tie dôvody, ktoré vieme vymenovať, nestačia,
aby sme toho druhého milovali navždy. Je potrebné ísť ďalej, hlbšie. Prečo?

Lebo dôvody ako napríklad:

  • cítim sa s ňou/s ním dobre
  • máme rovnaký pohľad na život
  • je s ňou/s ním zábava či pohoda alebo je mi oporou v ťažkostiach
  • priťahuje ma, aký je alebo ako vyzerá
  • páči sa mi, kým je, čomu sa venuje alebo že je v živote úspešný


…to sú všetko dobré dôvody, ale sú pominuteľné,
pretože do veľkej miery ide o nestále veci
a predovšetkým tieto dôvody súvisia s našimi pocitmi.
A dobre vieme, že pocity sú, žiaľ, premenlivé, môžu sa zmeniť, vyprchať.
Dokonca naše preferencie a priority sa môžu časom zmeniť (ako sa stalo prvej žene v tomto článku).

Preto jediným a najpodstatnejším cieľom na ceste lásky je
učiť sa
milovať toho druhého kvôli nemu samému.

Teda nie z konkrétnych dočasných dôvodov – kvôli tomu, aký/aká je teraz
alebo čo si myslíme/predpokladáme, aký/aká bude neskôr.
Lebo ako pominie zdravie a krása, tak môže stať sa aj to,
že pominú aj dobré pocity a pohoda, ktorú s daným človekom zažívam.
Alebo pominie obdiv voči tomu, aké má vlastnosti alebo aký je úspešný
(príčiny zmeny môžu byť rôzne: zdravotné, psychické
alebo aj iné životné problémy, zmeny osobnosti atď. …alebo jednoducho sa prestane snažiť).
Keď to nastane, čo potom? Opustím ju / ho?

Myslím si, že tu cítime, že je potrebné vydať sa na cestu k takej láske,
ktorá presahuje naše obyčajné ľudské sily a schopnosti.

Preto prosme Pána Boha o silu a pomoc milovať tak,
ako miluje On nás – úplne, nezištne a bez akýchkoľvek podmienok,
bez ohľadu na to, akí sme, čo robíme dobre alebo zle alebo čo sme pokazili.
Lebo On je tým najväčším darcom lásky, On nám chce pomôcť,
aby sme aj my každý deň milovali viac a viac …a dokonalejšie.

 

K tomuto ideálu by sme mali smerovať nielen vo vzťahu k manželskému partnerovi,
ale aj k všetkým blízkym aj blížnym 😉

Súvisiaci článok:

Môže láska vyprchať?  Aký je zmysel manželstva?

Na ďalšie uvažovanie:

 

Modlitba:

Pane, ty miluješ neustále každého jedného z nás, absolútne a bezpodmienečne – bez ohľadu na to, akí sme, čo sme urobili alebo neurobili.
Prosíme Ťa, daj, aby sme aj my chceli milovať ako Ty miluješ…a aby sme to skrze Tvoju lásku a sily aspoň trocha dokázali – aby sme lásku k našim blížnym prehlbovali a zdokonalovali.

Podobné články

Dobročinná tombola – žrebovanie 10.2.2024

Kúpou tombolových žrebov podporíte dobrú vec: deti z ulice v Kongu cez Pápežské misijné diela …a môžete vyhrať jednu zo skvelých cien. Počas programu v sobotu vyžrebujeme 3 výhercov,

Jozef Absolon – rozhovor o umení

Na webe SingleKatolici.sk sme už dlho plánovali uverejňovať aj Rozhovory – články typy „Predstavenie“, ktoré by boli o Vás a Vašich aktivitách. Cieľom je predstaviť