Pridať oznam o nepravidelných aj pravidelných podujatiach, ktoré môžu byť prínosné pre slobodných,
alebo o výletoch pre slobodných, ktoré organizujete…môžete vyplnením tohto formuláru. Ďakujeme 🙂
Po schválení oznamu bude uverejnený v zozname podujatí.
(Následne všetci odberatelia notifikácii dostanú emailom upozornenie na novú udalosť.)

Event Details

Maximum file size: 256 MB.

Organizer Details

If it doesn't show organizer(s). Manage your organizer(s) from here

Venue Details

If it doesn't show venue(s). Manage your venue(s) from here