Môže láska vyprchať? Aký je zmysel manželstva?

Nejde o nájdenie ideálneho partnera. K radostnému manželstvu je možné smerovať aj s neideálnym partnerom, ak sa my necháme Bohom premieňať, ak veríme, že ja a ten druhý človek sme jeden pre druhého tí najlepší, napriek chybám. Môžeme stretnúť niekoho iného alebo sa nám môže zdať, že niekto iný by bol lepší, ale my ostaneme […]

Prečo milujeme?

Ak vieme odpovedať na otázku: Prečo milujem svoju vyvolenú/svojho vyvoleného…alebo svojich blízkych? …teda ak vieme pomenovať dôvod či dôvody, prečo milujeme toho druhého, tak všetky tie dôvody, ktoré vieme vymenovať, nestačia, aby sme toho druhého milovali navždy. Je potrebné ísť ďalej, hlbšie. Prečo? Lebo dôvody ako napríklad: cítim sa s ňou/s ním dobre máme rovnaký […]