Katolícka cirkev pre mňa („single“ kresťana katolíka) znamená…

Kristovo telo/nevesta (božsko-ľudská ustanovizeň); spoločenstvo (nás všetkých, čo sme prijali sviatosť krstu z rúk katolíckeho kňaza) a systém hodnôt, do ktorého som sa narodil a v ktorom žijem, rodina, domovina. A kde vo sviatostiach môžem prijímať posilu. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče […]

<i>Quo vadis</i> „single“ kresťan katolík?

V časopriestore, v ktorom žijeme, sa v istých situáciách „každý“ cíti byť povolaným „odborníkom“ na život toho druhého. Tak sa človek dostáva pod tlak svojho okolia, ktoré ho tlačí svojím smerom tam, kde ho chce mať. Mnohokrát veľmi necitlivo, nerozumne, nekompetentne, nezodpovedne a nešťastne. Niekedy aj za použitia praktík nesúcich znaky citového vydierania, hnané vlastným […]