Ako komunikovať?

Komunikácia je esenciálna pre vzťahy s druhými, pretože práve komunikácia buduje vzťah.

Prínosnou je komunikácia, ktorá vychádza z úcty, rešpektu k druhému
– na to je potrebné uvedomovať si a rešpektovať slobodu druhého,
rešpektovať a prijať to, aký ten druhý je a kým vlastne je
…v akých oblastiach obzvlášť potrebuje našu pomoc a ohľaduplnosť.

Komunikácia obsahujúca nátlak kazí vzťah a opakujúca kritika zraňuje.

Oveľa viac a lepšie sa dočítate tu – o úcte/rešpekte sa tam píše v bode 3.

 

Ako v praxi vyzerá Nenásilná komunikácia?

Pri nenásilnej komunikácii sa snažíme, aby sme v našom vyjadrovaní kládli dôraz na tieto aspekty:

  1. POZOROVANIE (čo by zachytilo objektívne oko kamery?)
  2. POCITY (aké pocity vo mne daná situácia vyvoláva?)
  3. POTREBY (z naplnenia alebo nenaplnenia akých potrieb moje pocity plynú?)
  4. PROSBA (čo by som rád dosiahol?)

 

Vo vete by to vyzeralo asi takto:
Keď vidím/počujem/vnímam…(pozorovanie),
cítim…(pocit),
pretože potrebujem…(potreba),
a tak Ťa prosím…(prosba).

Zdroj: Nenásilná komunikácia – buďme viac žirafy ako šakaly!

kurz Nenásilnej komunikácie:
https://misionari.sk/course/155/nenasilna-komunikacia-i

 

Súvisiaci článok:
Ako prijať druhých?

 

Photo by Harli Marten on Unsplash

Podobné články