Ako komunikovať?

Komunikácia je esenciálna pre vzťahy s druhými, pretože práve komunikácia buduje vzťah.

Prínosnou je komunikácia, ktorá vychádza z úcty, rešpektu k druhému
– na to je potrebné uvedomovať si a rešpektovať slobodu druhého,
rešpektovať a prijať to, aký ten druhý je a kým vlastne je
…v akých oblastiach obzvlášť potrebuje našu pomoc a ohľaduplnosť.

Komunikácia obsahujúca nátlak kazí vzťah a opakujúca kritika zraňuje.

Oveľa viac a lepšie sa dočítate tu – o úcte/rešpekte sa tam píše v bode 3.

 

Ako v praxi vyzerá Nenásilná komunikácia?

Pri nenásilnej komunikácii sa snažíme, aby sme v našom vyjadrovaní kládli dôraz na tieto aspekty:

  1. POZOROVANIE (čo by zachytilo objektívne oko kamery?)
  2. POCITY (aké pocity vo mne daná situácia vyvoláva?)
  3. POTREBY (z naplnenia alebo nenaplnenia akých potrieb moje pocity plynú?)
  4. PROSBA (čo by som rád dosiahol?)

 

Vo vete by to vyzeralo asi takto:
Keď vidím/počujem/vnímam…(pozorovanie),
cítim…(pocit),
pretože potrebujem…(potreba),
a tak Ťa prosím…(prosba).

Zdroj: Nenásilná komunikácia – buďme viac žirafy ako šakaly!

Tu občas ponúkajú aj kurz Nenásilnej komunikácie.


Príklad nenásilnej komunikácie:

Situácia:
Príbuzný je chorý a odmieta návrhy liečby odporúčané lekármi. Nikto z príbuzných ho nevie presvedčiť, aby ich skúsil…
Komunikácia:
V opísanej situácii by sa dali použiť nasledovné vyjadrenia:

1. Pozorovanie:

„Vnímam, že Ti je obtiažne prijať možnosti, ktoré Ti lekári ponúkajú.“

2. Pocit:

Cítim sa bezmocne, frustrovane, nahnevane, ale najmä smutne…lebo verím, že by Ti tieto možnosti pomohli.

3. Potreba:

Cítim potrebu Ti pomôcť, ale neviem ako. Nezvládam sa pozerať, že si sa rozhodol nevyužiť tie možnosti…

4. Prosba:

Rozumiem, že ty to nechceš a že si sa tak rozhodol.

Prosím, pouvažuj o tom ešte raz. Ak Tvoje rozhodnutie nezmeníš, nevadí.

Ale prosím, skús mi pomôcť tak, že zanalyzuješ pravé príčiny Tvojho rozhodnutia

a úprimne a bez strachu z výsmechu alebo odsúdenia sa mi s nimi zdôveríš

…veľmi by mi to pomohlo prijať Tvoje rozhodnutie (a tiež Ťa lepšie spoznať).

Rozumiem, že je to veľmi náročne…a ak to nepôjde, tak mi daj o tom vedieť…pomôže mi aj iba to, že si sa pokúsil.

——-

V každom prípade je najlepšie sa snažiť o láskavý prístup v slobode…teda uplatniť taký prístup, aký má Boh k nám:

On nás miluje úplne a dokonale…ale k ničomu nás nenúti, necháva nám slobodu sa rozhodnúť, aj odmietnuť najvyššie dobro – Jeho ponuky a dary.

Jedine nezištná láska môže premieňať ľudské srdcia…ma moc meniť naše zmýšľanie a rozhodnutia.


 

Súvisiaci článok:
Ako prijať druhých?

 


zdroj foto: Harli Marten on Unsplash

Podobné články

Dobročinná tombola – žrebovanie 10.2.2024

Kúpou tombolových žrebov podporíte dobrú vec: deti z ulice v Kongu cez Pápežské misijné diela …a môžete vyhrať jednu zo skvelých cien. Počas programu v sobotu vyžrebujeme 3 výhercov,

Jozef Absolon – rozhovor o umení

Na webe SingleKatolici.sk sme už dlho plánovali uverejňovať aj Rozhovory – články typy „Predstavenie“, ktoré by boli o Vás a Vašich aktivitách. Cieľom je predstaviť