Dobročinná tombola – žrebovanie 19.2.2022

 

  • záujemca o tombolu označí vo formulári počet žrebov (1žreb = 3€), o ktorých kúpu má záujem…následne zodpovedajúcu sumu prevedie na bank.účet Singlekatolíkov – IBAN:
    SK70 8360 5207 0042 0742 8328
    (do správy pre príjmateľa prosím uveďte: tombola)
    Kódy žrebov budú doručené emailom.

 

 

  • výherca nemusí byť prítomný, o prípadnej výhre budeme informovať emailom
  • čím viac lístkov si kúpite, tým vyššia šanca na výhru…a najmä tým vyššia suma na Pápežské Misijné diela 🙂

Podobné články