Jozef Absolon – rozhovor o umení

Na webe SingleKatolici.sk sme už dlho plánovali uverejňovať aj Rozhovoryčlánky typy „Predstavenie“, ktoré by boli o Vás a Vašich aktivitách.

Cieľom je predstaviť aktivity slobodných…a tým povzbudiť, inšpirovať druhých rozvíjať dary, ktoré nám dal Boh, pre dobro druhých 😉

Náš prvý rozhovor bude s Jozefom o umení. Ak by ste chceli tiež dať vedieť o Vašich aktivitách, tak sa ozvite, prosím. Ďakujeme.

 


 

Jozef, povedz nám prosím niečo o sebe.

Pochádzam z Nitry a tu aj žijem. Pracujem a tvorím ako výtvarník, zameriavam sa na kresby, maľby (tempery, akvarely, olejomaľby), umeleckú grafiku, keramiku, sochy z dreva, kameňa, bronzu, textilné práce a návrhy na monumentálne diela.

Keďže sa venuješ umeniu celý život, chcel by som sa Ťa spýtať ako ty vnímaš umenie, akú má úlohu a kto je vlastne umelec.

Začnime teda Tvojím vnímaním umenia? 

Umením vo všeobecnosti môžeme nazvať to, čo je výnimočne dobré, čo človek dokáže len spolu s Duchom Svätým, teda v milosti posväcujúcej, s dobrým úmyslom a s dobrým svedomím… aby bol človek, ľudia obohatením pre druhých a tak aby mohol, mohli pracovať na Božiu slávu, uskutočňovať dobro a pokrok spoločnosti.

V prírode môžeme síce vidieť aj stojatú vodu, ale s takouto prírodou by sa človek nemal porovnávať. Prirodzeným životom s veľmi dobrými podmienkami je možné uskutočniť veľa dobra. Ľudia môžu mať v sebe skryté také dary a talenty, ktoré môžu viesť pri uskutočňovaní dobra k nazeraniu na čistú Božiu prítomnosť. Každý človek má mať možnosť ísť cestou Božou… k Bohu.

Dôležité je, aby mal človek možnosť od mladého veku zakúšať pokoj, radosť a šťastie. Aby takto pochopil, že môže byť už tu na Zemi šťastný a ďalej stále vo večnosti v Božom Nebeskom kráľovstve.

A výtvarné umenie?

Výtvarné umenie je najrozšírenejším umením. S výtvarným umením to môže byť ako so slepým človekom, ktorý zrazu vidí, ktorý získa zrak.

Umenie s pomocou talentu a Božieho vedenia sa pri výtvarnej tvorbe zrazu zjaví a ten, kto nevidel, zrazu vidí plody… výtvarné dielo. Umelecká výtvarná tvorba je podobná Božiemu tvoreniu. Ako keby z ničoho… vzniká niečo…  umelecké výtvarné dielo.

V mojej výtvarnej tvorbe sa zameriavam väčšinou na figuratívne výtvarné práce, niekedy na geometricky poňaté, ale vytvoril som aj abstraktné výtvarné diela.

Kto je podľa Teba výtvarný umelec?  

Je to taký človek… maliar, sochár, architekt, …,ktorý vytvorí nové výtvarné dielo, aké doteraz nikde nevidel…  Také, ktoré nosí v sebe originalitu, nadčasovosť a novú nevídanú krásu…  dakedy skrytejšiu, dakedy očividnejšiu. Nestačí, aby človek veľa rozprával. Mal by vytvárať hodnoty, ktoré nepodliehajú alebo menej podliehajú času.

Pán Ježiš okrem slov robil aj zázraky, bol milosrdný, spravodlivý a najviac láskyplný. Jeho umením bolo jeho poslanie od Nebeského Otca.

Aké je Tvoje posolstvo, ktoré chceš nielen umením komunikovať?

Človek by mal ľudí okolo seba obohacovať…  dobrom. Čo dostal, mal by zveľadiť. Ľudia v minulosti hľadali hodnotu vo všeličom… v zlate, striebre, platine, jantári, perlách, drahých kameňoch, drahých šatách a látkach, vo veľmi drahých príbytkoch,… Avšak mnohí si málo uvedomovali hodnotu seba samého… hodnotu vlastnej bytosti, vlastnej duše a ducha, hodnotu vlastného života. Každý človek by sa mal zastaviť a upokojiť.  Aby vedel, že je aj preňho pripravené Nebo… Dobré skutky sú ako schody do Neba.

Nech je v živote každého človeka motiváciou, že každý človek môže byť šťastný a osobne sa môže dostať do Božieho kráľovstva. 

Nedajte si zobrať život a šťastie…

Čomu sa momentálne venuješ?

V súčasnosti vytváram projekty, ktoré súvisia s výtvarným umením.
Uskutočňujem také práce, ktoré si vyžadujú pomoc vhodnej pracovníčky.
Uvítal by som pomoc slobodného veriaceho dievčaťa, ktorá chce viac, ako len zárobok.
Sloboda a práca by mali nadobudnúť pôvodnú kresťanskú hodnotu.
S úprimnosťou, ústretovosťou a ochotou pomáhať môže vzniknúť také pracovné priateľstvo,
ktoré nás vzájomne obohatí.
Je to pracovná ponuka za plat podľa dohody.
Chcel by som, aby záujemkyňa o prácu mala cit ku kráse.
Uvítam pomoc s počítačom na bežnej úrovni.

Ďakujeme za rozhovor.

Ak by ste si chceli pozrieť Jozefovu tvorbu nájdete ju tu:
https://jozefabsolon.szm.com/files/Vytvarne-dielo-5LR.pdf

Ak by ste mali záujem o uvedenú spoluprácu, tak sa ozvite priamo Jozefovi:

 

foto: Modlitba pre Božou tvárou (obraz Jozefa Absolona, tempera)

Podobné články

Dobročinná tombola – žrebovanie 10.2.2024

Kúpou tombolových žrebov podporíte dobrú vec: deti z ulice v Kongu cez Pápežské misijné diela …a môžete vyhrať jednu zo skvelých cien. Počas programu v sobotu vyžrebujeme 3 výhercov,