1.
Ak chcete dostávať email o každej novej udalosti pre slobodných,
je potrebné sa prihlásiť na odber emailových upozornení.

 

Môžete sa pridať aj do skupín, ktorá slúžia slobodným
na dohodnutie spoločnej účasti na rôznych podujatiach,
zorganizovanie výletov, posedení, športových/kultúrnych/dobrovoľníckych aktivít.

 

2.
Pozvať iných slobodných na nejaké podujatie (duchovné, oddychové apod.) alebo zorganizovať vlastný výlet alebo dobrovoľnícku aktivitu je veľmi jednoduché:
stačí vytvoriť udalosť, ktorú uverejníme tu: www.singlekatolici.sk/udalosti

Pri koncipovaní textu sa môžete inšpirovať udalosťami v archíve, napr. touto.

(upozornenie na nové podujatie dostanú emailom všetci odberatelia emailových notifikácii,
prípadne môžeme spropagovať medzi viac ako 1500 fanúšikmi na Fb)

3.
Ak máte záujem o spoločnú modlitbu online, tak každú nedeľu o 18h je aj online.
Otvorené=nezáväzné modlitebné stretká pre slobodných v rôznych mestách nájdete tu:
pravidelné udalosti

Prosíme o osvetu medzi slobodnými:
Kto bol aspoň raz na podujatí pre slobodných, tak vie,
že žiadny tlak na zoznamovanie nie je prítomný.
Všetky podujatia sú predovšetkým požehnaným radostným časom s dobrými ľuďmi.

 • Na všetkých podujatiach býva veľký nedostatok žien pod 30r. a na mnohých podujatiach aj nedostatok mužov nad 35rokov (keďže žien blízko 35r. pribúda).
 • Ženy pod 30r., ktoré sa zúčastňujú podujatí/modlitieb pre slobodných, si nájdu vzťah pomerne rýchlo.
  Tým starším to trvá roky, potrebné je byť vytrvalý a trpezlivý v modlitbe i aktivite,
  s pevnou túžbou riešiť vlastné nedostatky a najmä odstraňovať chyby pri hľadaní partnera.
 • Starším ženám aj mužom trvá roky nájsť si manželského partnera, potrebné je byť vytrvalý a trpezlivý v modlitbe i aktivite,
  s pevnou túžbou riešiť vďaka Božím milostiam vlastné nedostatky a najmä odstraňovať chyby pri hľadaní partnera…napr. tieto v IV.kapitole.
 • Na vznik záujmu o bližší vzťah je pre mnohých potrebný dlhší spoločný čas s rovnakými ľuďmi: v spoločenstve, pri dobrovoľníctve, v práci…
 • To, že sa nepodarilo nájsť partnera v spoločenstve/pravidelnom stretku, nemá byť dôvod na opustenie spoločentsva…ale má byť podnetom zaujímať sa o podujatia pre slobodných.