stretnutie pre slobodných 23+ v Prešove (16.6.2023)

16.6. (17:00-21:30) – spoločné stretnutie pre slobodných 23+ a mladých (z Piatkov pre mladých) s hosťom Marcinom Zielińskim
 
Marcin Zieliński je poľský evanjelizátor, charizmatik, autor viacerých kníh o kresťanstve. S Ježišom sa stretol v roku 2007 a odvtedy ide Jeho cestou. Pozývajú ho ako rečníka na charizmatické fóra, konferencie, duchovné cvičenia a stretnutia s modlitbou za uzdravenie nielen v Poľsku, ale aj v iných krajinách, ako je Litva, Škótsko, Taliansko a Spojené štáty americké, či krajiny stredného východu.
Založil v meste Skierniewice, odkiaľ pochádza, spoločenstvo „ Hlas Pána“, ktoré sa venuje evanjelizácií a službe uzdravovania.
Toto stretnutie bude v M Aréne, bez registrácie – stačí prísť 🙂
Na obidve podujatia srdečne pozývame 🕊
sr. Helena a tím