opakujúce sa: Prvé piatky pre slobodných 23+

Milovaní,
každý prvý piatok v mesiaci Vás pozývame na naše pravidelné stretnutie osobne (online už nebýva).
Podujatie je organizované pod patronátom sestier františkánok a katolíckeho spoločenstva Marana Tha v Prešove.
Stretnutie väčšinou trvá cca 2 hodiny.

Približný program:
– Otvorenie a delenie sa v malých skupinách
– Modlitba s Božím slovom
– Modlitba chvál piesňami
– Svedectvá
– Krátka téma (hosť)
– Zdieľanie v malých skupinách
– Oznamy
– Záverečná modlitba za povolanie

Registračný formulár aktuálny pre daný piatok nájdete na stránkach: https://maranathapo.sk/udalosti

Tešíme sa na Vás!

Tím Marana Tha