Pôstna duchovná obnova pre slobodných 23+

Pokoj a dobro!

Milovaní, Christus vivit!
Pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 1.4.2023 v KPC Jána Pavla II. v PREŠOVE v sobotu od 9:00-17:30 hod.
Už dlhšie sme sa spoločne nestretli na duchovnej obnove a veríme, že Boh má pre nás v tomto čase pripravené prekvapenia.
Hlavná otázka, nad ktorou sa budeme spoločne zamýšľať je otázka – „Kto som?“ s podotázkou – „K čomu ma Boh volá?„. Bude to spoločný čas sebapoznania, sebaprijatia a budeme sa povzbudzovať aj v sebadarovaní.

V programe budú témy, svedectvá, sv. omša, sviatosť zmierenia, aktivity, adorácia, malé skupinky, dobré jedlo a aj čas na vzájomné spoznanie sa. Je potrebné záväzne sa zaregistrovať, aby sme pre každého účastníka pripravili všetko potrebné pre dobrý priebeh stretnutia. Túto duchovnú nám obnovu nám môžete pomôcť aj spropagovať.

So srdečným pozdravom

sr. Helena a prípravný tím