POPOLUDNIE S IGNÁCOM: Kristus Kráľ (duchovná obnova pre verejnosť – sobota 25.11.)

Jezuiti a spoločenstvá Magis a CVX pozývajú všetkých od 18 do 45 rokov na duchovnú obnovu na konci liturgického roka.

Hosť: Vlastimil Dufka SJ

Program:

– prednáška na tému Kristus Kráľ
– priestor na meditáciu v tichu
– zdieľanie v menších skupinkách
– svätá omša o 18:00
– spoločné stretnutie na záver pri agapé

Kedy:
sobota 25.november, 15:00 (prosíme o dochvíľnosť, môžete prísť aj pár minút pred 15h)
sv. omša bude končiť cca o 19h, po nej je Agapé s koncom cca o 20:00

Kde: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Kostolná 1, Bratislava – Staré Mesto
vchod na fakultu je presne tu: https://maps.app.goo.gl/XxKUqo9Ye5Vnr9ET7

 

Táto duchovná obnova je určená pre kohokoľvek, nielen pre slobodných.

Prosíme o zapísanie Vašej účasti do tabuľky…stačí meno do prvého stĺpca:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZkhZtrgclFvGwbKsQ0t8Msbm3vUn5rZAzA7E8wRnvl0/edit?usp=sharing

…pomôže nám to lepšie odhadnúť prípravu Agapé a počet animátorov. Ďakujeme 🙂
Zároveň v tabuľke môžete ponúknuť spolujazdu alebo poprosiť o odvoz. 
PS: Vekový limit je iba približný.