opakujúce sa podujatie: stretká v Brezne

26.11.2022 o 16hod. začínajú stretká 25+ v Brezne v klubovni Tu som na fare, vchod tu:
https://goo.gl/maps/oNJo42P2skHrBDUDA