opakujúce sa podujatie: Modlitbové stretnutie slobodných v Bratislave

Aby si získal niečo, čo si nikdy nemal, je potrebné urobiť niečo, čo si nikdy neurobil 🙂

To get something you never had, you have to do something you never did 🙂

Sme klub slobodných katolíkov nad 25 rokov pôsobiaci v Bratislave, so sympatizantmi aj z iných regiónov Slovenska. Našim cieľom je vytvárať priestor na stretávanie, zdieľanie a vzájomné spoznávanie ľudí, ktorí chcú prežívať svoj život naplno, byť vďační za všetko, čo nám je dopriate, za to, že „sa máme“. Sme bežní ľudia, možno zabehnutí vo svojej rutine, každý jeden sme Božím originálom so svojim vlastným príbehom.

 

Chceme sa stretávať, chceme sa tešiť z prítomnosti, žiť plnohodnotný život v spoločenstve a v duchu Ježišových hodnôt žiť modernú, príťažlivú svätosť 21. storočia – preto sme vďační, že dve z nás mali odvahu zrealizovať svoju víziu a ich sen napomohol vzniknúť tomuto klubu.

…viac tu:
https://www.mosty25plus.sk/o-nas

Vaše pozvánky a námety môžete posielať na adresu: info@mosty25plus.sk